به وبسایت خانه معلم قم خوش آمدید

قيمت  سويت در مجموعه خانه معلم قم از تاريخ01/12/1391

مبلغ (ريال)

نوع اتاق


200000

سوييت 2 تخته

300000

سوييت 3 تخته

400000

سوييت 4 تخته

500000

سوييت 5 تخته

قيمت اتاق هاي فوق به همراه صبحانه ميباشد


   


60000


سوييت : هرنفر اضافه به همراه صبحانه

50000

اتاق عمومي هر نفر